วิธีดาวน์โหลด Free Download Manager แบบทีละไฟล์

วิธีดาวน์โหลด Free Download Manager แบบทีละไฟล์

เพื่อน ๆ ที่ใช้ FDM แล้วอยากให้สามารถโหลดทีละไฟล์ได้เหมือน Internet Download Manager นั้น สามารถทำได้โดย