ปลั๊กอินเช็คยอดลาซาด้า lazada affiliate sale report

ด้วยปลั๊กอินนี้ คุณสามารถดูยอดลาซาด้า affiliate ได้ทั้ง 6 ประเทศ

โดยสามารถเลือกเดือนและปีอื่นๆ และสามารถเรียง(sort)ได้ครับ

 

With this plugin You can see Lazada Affiliate sale report (all 6 countries).

You can choose months and years. And sort it.

Facebook Comments